lettertype vergroten

Safety Portal - module personeel

Een goed werkend registratiesysteem zoals Safety Portal vormt een essentiële voorwaarde voor de regionalisering. Immers, zonder dat systeem kunnen we bijvoorbeeld geen uren bijhouden en geen salaris uitbetalen. Daarom zul we je de komende periode regelmatig updates over Safety Portal geven.

We staan nu op het punt de personele gegevens van de vrijwilligers op te vragen. Dit is de eerste uitvraag richting de gemeenten die specifiek te maken heeft met Safety Portal. Deze gegevens hebben we nodig om te kunnen uitbetalen. In het derde kwartaal volgt een tweede uitvraag voor o.a. gegevens over opleidingen en keuringen. In het vierde kwartaal wordt een laatste uitvraag gedaan. Het gaat dan om het opvragen van de tussentijdse mutaties.

Verklaring juistheid
De gemeentesecretarissen ontvangen een brief met een usb-stick met een excelbestand inclusief een toelichting waarin staat beschreven op welke wijze we de gegevens willen ontvangen. Daarbij zit een verklaring ‘juistheid van gegevens’ die de gemeentesecretaris en de commandant moeten ondertekenen. De latende werkgever is namelijk verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens.

Bezwaar?
Bij alle uitvragen van personele gegevens hebben de vrijwilligers de gelegenheid om bij hun commandant aan te geven of zij bezwaar hebben tegen het opvragen van deze gegevens. Dit is een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. De commandanten hebben inmiddels een mail over dit onderwerp ontvangen. Hierin staat hoe de communicatie richting de vrijwilligers is ingericht wanneer het gaat over de bezwarenprocedure. Het spreekt voor zich dat we uiterst vertrouwelijk omgaan met de door de gemeenten aangeleverde gegevens. Mede daarom halen we de usb-sticks ook weer persoonlijk bij de gemeenten op.